Contact

Neem voor meer informatie over Bint contact op en mail één van onze bestuursleden.

Post
BinT – Business in Twente
Bekenhorst 15
7622 CJ Borne

Bestuur

Secretaris
Nienke Westerhof

Penningmeester
René Veger

Voorzitter
Marloes Haarhuis Haasewinkel

Algemeen bestuurslid
Maurice de Vries

Algemeen bestuurslid
Patrick Wegdam