BinT Algemene Ledenvergadering

 In Evenement
BinT Algemene
Ledenvergadering
5 maart 2020

We starten einde middag bij Kir in Borne onder het genot van een borrel en heerlijke hapjes voorafgaand het buffet. Met een opkomst van 30 leden zijn we aanwezig. Na het heerlijke eten beginnen we met de ALV. De beamer staat klaar voor een presentatie. We verwelkomen ons nieuwe lid Joerie Besnyoi van Focus XL.

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden met een terugblik op het afgelopen jaar. Trots dat we inmiddels een ledenaantal hebben van 40. Een mooie club met fijne mensen.

Het programma voor dit jaar is gepresenteerd met mooie activiteiten en er staat een buitenland uitstapje voor het aankomende jaar op het programma (zon, zee, sneeuw, alles is bespreekbaar). Met de financiën op een rij, sluiten we deze 1ste ALV positief af.

We krijgen een presentatie van Joerie van Focus XL. Joerie laat ons inzien dat *direct doen, *plannen, *delegeren/reduceren en *niet doen, keuzes zijn. Acties welke we dagelijks meemaken zakelijk alsook privé. Inzicht in de dagelijkse gang van zaken heel treffend. Belangrijk en urgent; wat is het verschil. Laat je niet leiden door urgentie maar door hetgeen werkelijk belangrijk is! Tips en trucs voor het mailverkeer, iedere dag. Kan de mail direct weg? Verplaatsen naar de map archief. Verplaatsen naar de map wachten op. Of moet je er nu direct iets mee doen? in de actiemap of in de agenda of op de actielijst…. Kortom, inzicht in de doelen wat willen we ermee doen. Met veel enthousiasme krijgen we deze avond de gouden regels van Joerie mee. Tussentijds genieten we van een heerlijk toetje en sluiten we deze presentatie af.

Namens het bestuur bedankt voor je komst.

Foto's van het event
Recent nieuws